Прошивка для мікроконтролера 18F2520 (Скорочена версія прошивки)

 

Після першого запуску БК обов`язково настроїти годинник, ця операція запустить тактовий генератор мікросхеми годинника що є умовою працювання БК. Якщо немає батарейки то операцію слід буде повторювати кожного разу після повного виключення БК, інакше ніякі параметри відображатись не будуть.

Початкову продуктивність форсунки поставити рівною 128 мілілітрів/хвилину, надалі підбирати експериментально щоби фактична витрата палива відповідала витраті палива обрахованій БК.

 

Версія 2.27Дана прошивка дозволяє працювати без мікросхеми DS1307, є аналогом прошивки версії Pro, але замість параметрів що не підтримуються на екрані буде з`являтись напис «DEMO». Не використовувати дану прошивку з блоками 11.4 з версією керуючої програми 151 і вище!!!

 

Версія 1.17Прошивка яка має можливість працювати з OLED- дисплеями типу WEH000802A*****, щоби переключити контролер БК на роботу з OLED- дисплєм, слід поставити перемичку між мінусом та портом контролера B1 (Контакт №22 контролера).

 

Версія 1.14Для датчика температури DS1820

 

Версія 1.14Відбулися наступні зміни:

·      Додану функцію автоматичного запуску годинника.

·      Виконано зміни для параметрів FSM, ALAM1, SZOUT які не вірно відображались для Мікас 7.6

 

Версія 1.13Відбулися наступні зміни:

·      Реалізовано заокруглення результату для миттєвої та середньої витрати бензину на 100 км. Тобто якщо обчислена витрата рівна 5,55л/100 км, то на екран буде виведено 5,5л/100 км, а якщо обчислена витрата рівна 5,56л/100 км, то на екран буде виведено 5,6л/100 км.

·      В налагодженя екранів користувача для параметрів 1-2 додано змінну «Null», при виборі цієї змінної відповідна стрічка залишається пустою.

·      Для екранів користувача, якщо параметри 1-2 ще жодного разу не були налагоджені, то відображається напис «Не визн.».

·      Останній пункт головного меню БК показує версію прошивки БК.

 

Версія 1.12Відбулися наступні зміни:

·      Удосконалено алгоритм роботи з датчиками температури.

 

Версія 1.11Відбулися наступні зміни:

·      Виконано зміни в плані відображення помилок поточних.

 

Версія 1.10Відбулися наступні зміни:

·      Добавлено можливість відключення логотипу БК при включенні запалювання.

·      Для любителів халяви, якщо БК знаходиться у режимі сну, то при включенні запалювання повідомлення про використання халявної версії та адреса цього сайту не відображається. Якщо в установках БК тривалість сну прийнято 255, то вищезгадане повідомлення відображається один раз на добу, при першому включенні запалювання.

 

Версія 1.09Відбулися наступні зміни:

·      Добавлено можливість перегляду поточних помилок ЕСУД. Помилки зберігаються у пам`яті БК, тому їх можна переглянути в будь який момент після виникнення, значення кодів помилок читайте у додатку 2 інструкції користувача. Після прошивки контролера, поточні помилки слід очистити, інакше БК буде показувати 64 помилки.

 

Версія 1.08Відбулися наступні зміни:

·      Виправлено помилку невідображення момилок ЕСУД, також інші помилки що стосуються ЕБК Мікас 7.6.

 

 

Версія 1.07Відбулися наступні зміни:

·      Модернізовано процедуру перегляду помилок.

·      При переході по екранам користувача коли БК на протязі однієї секунди показує номер екрану, в другій стрічці відображається тип блоку керування. Для мікас 10.3 «М 10.3», для мікас 7.6 «М7.6», для інших блоків відображається HEX значення байту відповіді при ініціалізації.

·      Для мікас 7.6 організовано прийом слова більшої довжини.

·      Інші незначні виправлення.

 

 

Версія 1.06Відбулися наступні зміни:

·      Виправлено помилку коли в режимі сну, якщо тривалість сну рівна 255 хв не гасла підсвітка.

·      Змінено алгоритм початкової конфігурації датчика температури.

·      Підкореговано відображення деяких параметрів.

 

Версія 1.05Відбулися наступні зміни:

·      В параметр «Режим» додано ознаку відображення режиму наявності детонації при роботі двигуна, ця ознака має найвищий пріоритет.

 

Версія 1.04Відбулися наступні зміни:

·      У розділ меню «Лічильники» додано можливість перегляду загального пробігу автомобіля.

·      При налагодженні екранів змінено порядок параметрів, тому після перепрошивки контролера слід перевірити правильність відображення параметрів.

·      Змінено зовнішній вигляд деяких параметрів.

 

 

Версія 1.03Відбулися наступні зміни:

·      Змінено зовнішній вигляд відображення деяких параметрів та меню, зокрема миттєвий розхід на 100 км відрізняється від середнього розходу на 100 км, тим що у першому випадку у якості роздільного знаку використовується «.» (крапка), а у другому «,» (кома).

·      Змінено позначки на пунктах меню: «» - зміна параметру при натисканні кнопки «Вправо» без входу в наступне меню; «» - вхід у наступне меню при натисканні кнопки «Вправо»; «|» - вхід у меню з допомогою комбінації кнопок, натискаємо і утримуємо кнопку «Вправо» і тиснемо кнопку «Вліво». Комбінація кнопок введена як захист від лівих користувачів.

·      Введено можливість рестартувати екран, можливі випадки при неправильному монтажі БК, коли при утворенні іскор виконуючими механізмами, екран може перегрузитися, в результаті на ньому відображається повністю заповнена перша лінійка. Для перегрузки потрібно будучи на екрані 1-10 натиснути та утримувати кнопку «Вправо» та натиснути кнопку «Вліво». В результаті екран повернеться до робочого стану.

 

Версія 1.02Відбулися наступні зміни:

·      Доопрацьовано меню «Упраління лічильниками», тепер в цьому меню можна їх не тільки скидати, але й переглянути їх значення.

·      При виключенні запалювання, за умови що включено режим сну, підсвітка дисплея продовжує світитися протягом 5 секунд, також коли БК знаходиться в режимі сну, тобто працює годинник, то при натисканні на будь яку кнопку включається підсвітка дисплею на 5 секунд, при цьому лічильник часу сну скидається до початкового значення.

·      Додано можливість читання температури із датчиків температури DS18B20 (при налогодженні параметри [t int.] - темперетура салону, [t ext.] - температура за бортом), в «халявній версії» підтримується тільки один датчик температури, тому обидва параметри будуть видавати температуру з датчика підключеного до 12 ноги мікроконтролера.

 

Версія 1.01Відбулися наступні зміни:

·      Виправлено невірне відображення середньої витрати палива на 100 км, при значеннях коли розід перевищує 254 л/100км. (Мені також смішно, але так буває після онулення лічильника при дуже малих пробігах і вже потраченому бензині на прогрів двигуна).

 

Версія 1.00Має такі можливості:

·      Деревоподібне меню керування БК

·      Перегляд помилок ЕСУД.

·      10 настроюваних екранів користувачем

·      Можливість відображення одночасно на екрані до 3-х параметрів

·      [Q мит.] – Митєва витрата палива в л/год якщо швидкість автомобіля менша 5 км/год чи л/100 км якщо швидкість автомобіля більша 5 км/год.

·      [Об.дв.] – Частота обертів двигуна 1/хв..

·      [% дрос] – Процент відкривання дроселя.

·      [кут зп] – Кут запалювання двигуна в градусах.

·      [T впр.] – Час вприску в мс.

·      [P abs] – Тиск у впускному колекторі мм.рт.ст.

·      [t двиг] – Температура охолоджуючої рідини в градусах цельсія.

·      [t атм.] – Температура повітря у ресивері.

·      [V авт.] – Швидкість автомобіля.

·      [U акб] – Напруга мережі у вольтах.

·      [РХХ кр] – Положення крокового двигуна.

·      [U дк] – Напруга датчика кислороду.

·      [Т нак.] – Час накопичення імпульсу запалювання.

·      [Час К] – Поточний час у форматі ГГ:ХХ

·      [Час П] – Поточний час у форматі ГГ:ХХ:СС

·      [Дата K] – Поточна дата у форматі ДД:ММ

·      [Дата П] – Поточна дата у форматі ДД:ММ:РР

·      [Q заг.] – Загальна кількість потраченого палива від початку скидання лічильника, у літрах.

·      [Q l/100] – Середня витрата палива у л/100 км.

·      [Q поїз] – Кількість потраченого палива за поїздку, у літрах. (За умови що було скинено лічильник).

·      [Odometr] – Одометр

 

·      [Режим] – Режим роботи двигуна. (використовується тільки при відображення параметра №3)

·      [PXX] – Положення крокового двигуна. (використовується тільки при відображення параметра №3)

·      [THR] – Положення дроселя. (використовується тільки при відображення параметра №3)